logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


insteekkoppelingen verbinding


benaming B-YVr-2x4-6-KU
langtekst Y-koppeling - gereduceerd
matchcode B-YVr-2x4-6-KU
catalogus Timmer 2001
pagina 35
benaming B-YVr-2x6-8-KU
langtekst Y-koppeling - gereduceerd
matchcode B-YVr-2x6-8-KU
catalogus Timmer 2001
pagina 35
benaming B-YVr-2x8-10-KU
langtekst Y-koppeling - gereduceerd
matchcode B-YVr-2x8-10-KU
catalogus Timmer 2001
pagina 35
benaming B-YVr-2x10-12-KU
langtekst Y-koppeling - gereduceerd
matchcode B-YVr-2x10-12-KU
catalogus Timmer 2001
pagina 35

insteekkoppelingen verbindingHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum