logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


slangtule - slangtulen


benaming E-GETk-13-1/2-V4A
langtekst Gerade Einschraubtülle - konisch - Schlauchtülle
1/3 Verschraubung
matchcode E-GETk-13-1/2-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-19-3/4-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-19-3/4-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-25-1-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-25-1-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-32-1¼-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-32-1¼-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-38-1½-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-38-1½-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-50-2-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-50-2-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-10-3/8-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-10-3/8-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-7-1/8-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-7-1/8-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52
benaming E-GETk-8-1/4-V4A
langtekst rechte tule met uitwendig draad - conisch
1/3 inschroef koppelingen
matchcode E-GETk-8-1/4-V4A
catalogus Timmer 2001
pagina 52

slangtule - slangtulenHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum